Senin, 26 Juli 2010

Galeri One 10th Anniversary

ah
pameran yang cukup berkesansuasana pameran


suasana pameran lagi


wimo

Hahan, dani dan seorang kawan dari jogja


angkipu


gembonk


saya..

Dan beberapa karya kawan2 lain yang rasanya tak dapat saya sebutkan satu persatu disini.